ПРЕДСТОЯЩО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНА НА УЛ. „ЧЕРНОВРЪХ“ В ТРЯВНА

март 27, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с предстоящо извършване на строително-ремонтни дейности в района на ул. „Черновръх“ в Трявна, Община Трявна информира всички живущи в района, че на 28.03.2023 год. /вторник/ от 10:30 ч. до 15:00 ч. електрозахранването ще бъде прекъснато.

Припомняме, че в момента Община Трявна ремонтира ул. „Черновръх“ със спечелен проект по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., която се изпълнява по процедура BG06RDNP001-19.455-МИГ Дряново- Трявна.

Подписаният договор е на стойност 83 055,75 лв. без ДДС със срок на изпълнение 30 юни 2023 год.