ПРЕДВИЖДА СЕ ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА ПЪТЯ ТРЯВНА-ЦАРЕВА ЛИВАДА-ДРЯНОВО, А ЗА ТРЯВНА-ГАБРОВО САМО ТЕКУЩ

януари 19, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ТОВА СТАНА ЯСНО ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО 

Републиканският път Трявна – Царева ливада – Дряново е предвиден за текущ и основен ремонт. Това стана ясно на проведена работна среща в началото на тази седмица  между ръководството на Областна администрация Габрово, кметове на общини в региона и директора на Областно пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев. Въпросът относно състоянието на пътната мрежа по това направление не се поставя за първи път и той бе повдигнат отново от кмета на Община Трявна г-н Денчо Минев.

Припомняме, че работната среща с директора на ОПУ – Габрово бе инициирана от областният управител на Област Габрово, седмица след първата съвместна такава между представители на държавната и местната власти в Област Габрово. Тогава бяха дискутирани проблеми от различно естество, свързани с развитието на региона и бяха предложени възможни варианти за разрешаването им със съдействието на народни представители, по-задълбочено взаимодействие между институции и пр.

„По предложение на ОПУ – Габрово и по одобрено от Агенция „Пътна инфраструктура“ допълнително задание е изготвен технологичен проект за текущ ремонт на трасето от км 47+432 (край гр. Трявна) до км 63+800 (гр. Дряново). През месец август 2022 г. е извършен текущ ремонт в участъка от км 58+000 до км 63+500 (Царева ливада – Дряново). Изпълнени са дейности по подобряване на отводняването, профилиране и попълване на банкети и почистване на водостоци, ремонт на пътната настилка и цялостно преасфалтиране с неплътна алфалтова смес“ подчерта инж. Георгиев по време на работната среща и допълни, че тази година дейностите продължават с полагане на износващ пласт в участъка от км 58+000 до км 63+500, както и предвидените в проекта дейности на участъка от км 56+300 до км 58+000 по Договор № РД-37-108/20.12.2023 г. след осигурено от АПИ финансиране.

Участъкът Трявна-Царева ливада, /км от 47+432 до км 56+300/,  попада в дефиниция „Основен ремонт“ по Закона за устройство на територията, поради лошото състояние на пътната основа и на съоръженията. Планирано е Агенция „Пътна инфраструктура“ да стартира процедура по Закона за обществените поръчки за изготвяне на технически проект. След изготвянето му и издаване на строителни книжа, ще се пристъпи към реализация. До стартиране на основния ремонт, ще се извършват дейности по осигуряване безопасността на движението по линия на текущ ремонт, информират още от Областна администрация Габрово след проведената работна среща.

За републиканския път Трявна – Габрово е предвиден текущ ремонт, като от ОПУ-Габрово е възложено изготвяне на технически проект, който включва изпълнение на дейности по подобряване отводняването, профилиране и попълване на банкети и почистване на водостоци, частични локални ремонти, цялостно преасфалтиране, подмяна на ограничителни системи за пътища, допълване на вертикална сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка.

В отговор на въпрос от председателя на Общински съвет Трявна г-жа Златка Донева-Цанева относно качеството на положения асфалт, инж. Георгиев уточни, че е извършено обследване на настилката по трасето, при което е установено, че същата отговаря на одобрените рецепти и нормативните изисквания за третокласен път от републиканската пътна мрежа.

По отношение на подмяната на увредени при ПТП ограничителните системи по пътищата, тип мантинели, за чието възстановяване също бе повдигнат въпроса от страна на ръководството на Община Трявна на първата провела се работна среща, стана ясно, че срокът за извършване на дейностите е едномесечен. Забавянето на подмяната през изминалата година е наложено от липсата на действащ договор с изпълнител. Към момента има избран изпълнител за Северен централен район и сключен договор с ДЗЗД „ОСП – СЕВЕР“. Фирмата ще обслужва областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Директорът на Областно пътно управление – Габрово поясни още, че се въвежда нов метод на поставяне на отводнителни шахти, след констатирани случаи на пропадане и подавани сигнали от страна на Община Трявна.