ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК ЗА 2024 ГОДИНА, ИНВЕСТИЦИИТЕ НА „ВиК“ – ГАБРОВО ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪЗЛИЗАТ НА 174 ХИЛ. ЛЕВА

март 19, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Бюджетът на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово и Подробната инвестиционна програма на „ВиК“ ООД – Габрово за 2024 година бяха приети днес на заседание в сградата на областна администрация – Габрово под председателството на областния управител г-жа Мария Башева-Венкова. Община Трявна бе представлявана от кметът г-н Денчо Минев, който взе участие в провелото се заседание.

Инвестициите в Община Трявна възлизат на обща стойност 174 хил. лв. за 9 обекта – седем за доставяне на вода до потребители, един за отвеждане на отпадни води и един за пречистване на отпадни води.

Цялостната инвестиционна програма на „ВиК“ ООД – Габрово за 2024 г. се равнява на 1, 25 млн. лв., като предвижда инвестиции в активи публична държавна или публична общинска собственост на територията на четирите общини в областта.