Договаряне без предварително обявление с предмет:“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на община Трявна за период от 24 (двадесет и четири) месеца“

Категория Процедури по чл.20, ал.1 от ЗОП
Номер на преписка: P2020-0007
Дата на създаване: 10/06/2020
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2020-0007-0001 10/06/2020 3:26 pm Изтегли
Решение за откриване АОП D2020-0007-0002 10/06/2020 3:26 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2020-0007-0003 14/08/2020 5:17 pm Изтегли
Договор D2020-0007-0004 14/08/2020 5:17 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2023-0007-0005 15/12/2022 4:41 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.