Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД- град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Категория Архив,Процедури след 15.04.2016г.
Номер на преписка: P2017-0001
Дата на създаване: 08/12/2017
Дата на изтичане: 07/12/2018

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване АОП D2017--0001-0001 08/12/2017 2:24 pm Изтегли
Обявление за откриване D2017--0001-0002 08/12/2017 2:25 pm Изтегли
Документация D2017--0001-0003 08/12/2017 2:28 pm Изтегли
Разяснения D2018--0004 02/01/2018 4:47 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на ценови оферти D2018--0005 15/01/2018 10:55 am Изтегли
Протокол №1 D2018--0006 12/02/2018 3:40 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0007 12/02/2018 3:41 pm Изтегли
Доклад D2018--0008 12/02/2018 3:41 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0009 12/02/2018 3:42 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2018--0010 15/03/2018 4:05 pm Изтегли
Договор D2018--0011 15/03/2018 4:07 pm Изтегли
обявление за приключен договор D2023-0001-0012 25/09/2023 3:12 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.