Открита процедура с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2019/2020 г.”

Категория Процедури по чл.20, ал.1 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 13/08/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 15/08/2019 11:00 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 15/08/2019 11:02 am Изтегли
Документация D2019--0001-0003 15/08/2019 11:03 am Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 15/08/2019 11:05 am Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 15/08/2019 11:07 am Изтегли
Приложение №3 - Списък на общинските пътища D2019--0001-0006 15/08/2019 11:10 am Изтегли
Приложение №4 - Методика за оценка D2019--0001-0007 15/08/2019 11:12 am Изтегли
Протокол № 1 D2019--0001-0008 25/09/2019 10:55 am Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2019--0001-0009 26/09/2019 3:06 pm Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0010 01/10/2019 3:37 pm Изтегли
Протокол №3 D2019--0001-0011 01/10/2019 3:38 pm Изтегли
Доклад D2019--0001-0012 01/10/2019 3:39 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2019--0001-0013 01/10/2019 3:40 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0001-0014 21/10/2019 2:05 pm Изтегли
Договор D2019--0001-0015 21/10/2019 2:06 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2020-0001-0016 12/06/2020 4:54 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.