Публично състезание с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за 2019г., по 5 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 08/10/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 08/10/2018 2:09 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 08/10/2018 2:10 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 08/10/2018 2:12 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 08/10/2018 2:13 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2018--0001-0005 08/10/2018 2:14 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0006 05/11/2018 4:09 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0007 15/11/2018 1:33 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0008 15/11/2018 1:34 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0009 15/11/2018 1:35 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0010 23/01/2019 3:46 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0011 23/01/2019 3:47 pm Изтегли
Договор ОП2 D2019--0012 23/01/2019 3:48 pm Изтегли
Договор ОП3 D2019--0013 23/01/2019 3:49 pm Изтегли
Договор ОП4 D2019--0014 23/01/2019 3:50 pm Изтегли
Договор ОП5 D2019--0015 23/01/2019 3:51 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП1 D2020--0016 05/02/2020 2:40 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2020--0017 05/02/2020 2:41 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП3 D2020--0018 05/02/2020 2:41 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП4 D2020--0019 05/02/2020 2:42 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП5 D2020--0020 05/02/2020 2:43 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.