Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна за 2020 г., по 5 обособени позиции”

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 19/09/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 19/09/2019 3:24 pm Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 19/09/2019 3:26 pm Изтегли
Документация D2019--0001-0003 19/09/2019 3:28 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 19/09/2019 3:29 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спесификация D2019--0001-0005 19/09/2019 3:31 pm Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0006 17/10/2019 3:43 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2019--0001-0007 28/10/2019 4:00 pm Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0008 31/10/2019 3:41 pm Изтегли
Протокол №3 D2019--0001-0009 31/10/2019 3:42 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2019--0001-0010 31/10/2019 3:44 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0001-0011 10/12/2019 3:19 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0001-0012 10/12/2019 3:20 pm Изтегли
Договор ОП2 D2019--0001-0013 10/12/2019 3:21 pm Изтегли
Договор ОП3 D2019--0001-0014 10/12/2019 3:22 pm Изтегли
Договор ОП4 D2019--0001-0015 10/12/2019 3:24 pm Изтегли
Договор ОП5 D2019--0001-0016 10/12/2019 3:25 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.