Публично състезание с предмет: Изготвяне на технически проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2018 г. в бюджета на Община Трявна по 3 обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване:
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 31/07/2018 3:38 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 31/07/2018 3:39 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 31/07/2018 3:40 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 31/07/2018 3:41 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2018--0001-0005 31/07/2018 3:43 pm Изтегли
Приложение №3 - ЕЕДОП D2018--0001-0006 31/07/2018 3:45 pm Изтегли
Скица за обособена позиция №1 D2018--0001-0007 31/07/2018 3:50 pm Изтегли
Скица за обособена позиция №2 D2018--0001-0008 31/07/2018 3:50 pm Изтегли
Скица за обособена позиция №3 D2018--0001-0009 31/07/2018 3:51 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0010 29/08/2018 12:54 am Изтегли
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0011 12/09/2018 8:39 am Изтегли
Протокол 2 D2018--0001-0012 21/09/2018 9:12 am Изтегли
Протокол 3 D2018--0001-0013 21/09/2018 9:13 am Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0014 21/09/2018 9:13 am Изтегли
Обявление за прекратяване на ОП 3 D2018--0001-0015 04/10/2018 3:52 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка - ОП1 и ОП2 D2018--0001-0016 05/11/2018 4:27 pm Изтегли
Договор ОП1 D2018--0001-0017 05/11/2018 4:28 pm Изтегли
Договор ОП2 D2018--0001-0018 05/11/2018 4:29 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП1 D2019--0019 12/02/2019 12:03 am Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2019--0020 12/02/2019 12:04 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.