Публично състезание с предмет: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Етнографски комплекс за занаяти”

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 06/06/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 06/06/2018 1:44 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 06/06/2018 1:44 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 06/06/2018 1:45 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 06/06/2018 1:46 pm Изтегли
Приложение №2 - ЕЕДОП D2018--0001-0005 06/06/2018 1:46 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2018--0001-0006 06/06/2018 1:47 pm Изтегли
Приложение №4 - Техническа спецификация D2018--0001-0007 06/06/2018 1:47 pm Изтегли
Приложение №5 - Проект D2018--0001-0008 06/06/2018 1:48 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на плик " предлагане ценови параметри " D2018--0001-0009 17/07/2018 4:10 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0010 23/07/2018 3:31 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0011 23/07/2018 3:32 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0012 23/07/2018 3:33 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0013 27/11/2018 8:20 am Изтегли
Протокол №3 D2018--0001-0014 07/12/2018 12:22 pm Изтегли
Протокол №4 D2018--0001-0015 07/12/2018 12:23 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0016 07/12/2018 12:24 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0017 21/01/2019 4:30 pm Изтегли
Договор D2019--0018 21/01/2019 4:31 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2019--0019 22/11/2019 2:36 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.