Публично състезание с предмет: „Закупуване на 1/един/ брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за засмукване на отпадъци за нуждите на община Трявна“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 20/03/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 20/03/2018 3:10 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 20/03/2018 3:11 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 20/03/2018 3:11 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 20/03/2018 3:12 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спесификация D2018--0001-0005 20/03/2018 3:12 pm Изтегли
Приложение №3 - Методика за оценка D2018--0001-0006 20/03/2018 3:13 pm Изтегли
Приложение №4 - ЕЕДОП D2018--0001-0007 20/03/2018 3:14 pm Изтегли
Съобщение по чл.203, ал.3 от ЗОП D2018--0001-0008 10/04/2018 5:01 pm Изтегли
Решение за одобряване на обявление за изменение D2018--0001-0009 07/06/2018 2:51 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0010 27/06/2018 3:25 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0011 06/07/2018 8:46 am Изтегли
Протокол 1 D2018--0001-0012 16/07/2018 2:03 pm Изтегли
Протокол 2 D2018--0001-0013 16/07/2018 2:07 pm Изтегли
Протокол 3 D2018--0001-0014 16/07/2018 2:10 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0015 16/07/2018 2:22 pm Изтегли
Договор D2018--0001-0016 10/09/2018 4:49 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2018--0001-0017 10/09/2018 4:51 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2019--0018 09/01/2019 4:02 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.