Събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на компютърни конфигурации по обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 29/05/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява D2019--0001-0001 29/05/2019 10:13 am Изтегли
Информация за публикувана обява D2019--0001-0002 29/05/2019 10:14 am Изтегли
Приложение №1 - Техническа спецификация D2019--0001-0003 29/05/2019 10:16 am Изтегли
Приложение №2 - Образци D2019--0001-0004 29/05/2019 10:17 am Изтегли
Протокол №1 от 17.06.2019г. D2019--0001-0005 17/06/2019 4:37 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0001-0006 08/07/2019 9:44 am Изтегли
Договор ОП2 D2019--0001-0007 08/07/2019 4:19 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.