Събиране на оферти с обява с предмет:Изпълнение на дейността Домашен социален патронаж (разнасяне на храна по домовете) на „Социално предприятие за социални услуги“ – гр. Трявна, ул. „Бенковска“ № 31 за 2020г.

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 06/12/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява D2019--0001-0001 06/12/2019 3:00 pm Изтегли
Информация за публикувана обява D2019--0001-0002 06/12/2019 3:01 pm Изтегли
Приложение №1 - Техническа спецификация D2019--0001-0003 06/12/2019 3:01 pm Изтегли
Приложение №2 - Образци D2019--0001-0004 06/12/2019 3:03 pm Изтегли
Информация за удължаване на срока D2019--0001-0005 16/12/2019 5:16 pm Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0006 20/12/2019 4:01 pm Изтегли
Договор D2020--0007 10/01/2020 8:42 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.