Събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на транспортна услуга – разнасяне на храна и хранителни продукти, по 4 обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване:
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Обява D2019--0001-0001 18/11/2019 3:50 pm Изтегли
Информация за публикувана обява D2019--0001-0002 18/11/2019 3:51 pm Изтегли
Приложение №1 - Техническа спецификация D2019--0001-0003 18/11/2019 3:52 pm Изтегли
Приложение №2 - Образци D2019--0001-0004 18/11/2019 3:53 pm Изтегли
Информация за удължаване на срока D2019--0001-0005 29/11/2019 10:27 am Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0006 04/12/2019 3:12 pm Изтегли
Съобщение по чл.193 от ЗОП D2019--0001-0007 04/12/2019 3:12 pm Изтегли
Договор ОП2 D2020--0008 10/01/2020 8:44 am Изтегли
Договор ОП3 D2020--0009 10/01/2020 8:44 am Изтегли
Договор ОП4 D2020--0010 10/01/2020 8:45 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.