Име, презиме, фамилия

Длъжност

вх.№, дата и вид на декларацията

Декларация
за
несъвме
стимост

Декларация за
имущество
и интереси
ЧАСТ ІІ Интереси

Ана Антонова Антонова

Специалист

вх.№ 45/ 11.05.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 40/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Боян Христов Цачев

Управител

вх.№ 48/ 11.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Подадена
декларация
в комисията

Валентина Пенева Маркова

Старши счетоводител

вх.№ 15/04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 23/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Венислава Петрова Василева

Специалист

вх.№ 18/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 34/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Весела Георгиева Николова

Специалист Общинска собственост и транспорт

вх.№ 77-19/ 10.12.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 78-19/ 10.12.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Веселин Владимиров Михов

Системен администратор

вх.№ 46/ 11.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 47/08.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Веселин Грозев Колев

Специалист

вх.№ 05/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 19/ 05.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Весислава Иванова Александрова-Иванова

Директор ДГ

вх.№ 49/11.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 53/ 08.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Веска Кирилова Христова

Кметски
наместник
Черновръх

вх.№ 41/ 08.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 20/ 05.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Виктория Славчева Колева

Старши специалист Връзки с обществеността

вх.№ 75-19/ 09.12.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 76-19/ 09.12.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Гергана Александрова Александрова – Желева

Главен
специалист

вх.№ 39/ 08.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 17/ 01.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Деница Боянова Кънева

Старши
специалист

вх.№ 04/04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 08/ 16.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Деница Николова Иванова

Счетоводител

вх.№ –/ –.–.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 45-19/ 13.05.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Даниела Константинова Мутова

Главен експерт Устойчиво развитие

вх.№ 72-19/ 15.11.2019 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 79-19/ 10.12.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Елица Любомирова Лефтерова -Кръстева

Специалист

вх.№ 20/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 13/ 29.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Елка Стоянова Бонева

Старши
специалист

вх.№ 44/ 11.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 44/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Иван Пламенов Цанев

Старши
специалист

вх.№ 29/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 18/ 01.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Иванка Радкова Бонева

Директор
ДГ

вх.№ 52/11.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 46/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Ивелина Василева Пенева-Кметова

Главен
архитект

вх.№ 35/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Подадена
декларация
в КПКОНПИ

Илияна Пенчева Дончева

Управител

вх.№ 47/ 11.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 14/ 30.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Илияна Русинова Георгиева

Главен
специалист

вх.№ 17/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 02/ 15.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Искра Венкова Върбанова

Специалист

вх.№ 69-19/ 04.10.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 70-19/ 04.10.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Катрин Цветанова Дабкова

Младши
експерт

вх.№ 03/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 12/ 16.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Кольо Иванов Дабков

Старши
експерт

вх.№ 09/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 32/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Косьо Стоянов Цанев

Кметски
наместник
Белица

вх.№ 54/ 14.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 30/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Кристина Данчева Йорданова

Младши експерт

вх.№ 06-19/ 25.03.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 25-19/ 24.04.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Лидия Дончева Миледжиева

Специалист

вх.№ 30/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 42/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Мара Петрова Добрева

Кметски
наместник
Бангейци

вх.№ 40/ 08.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 33/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Мариета Иванова Христова

Специалист

вх.№ 21/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 21/ 05.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Мариета Русева Ганева

Директор
Дирекция

вх.№ 13/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 31/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Мариела Станимирова Иванова

Специалист

вх.№ –/ –.–.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 24-19/ 23.04.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Мария Георгиева Иванова

Началник
отдел

вх.№ 43/ 09.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 39/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Милена Димитрова Яръмова

Касиер

вх.№ 31/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 51/ 08.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Михаил Йорданов Минчев

Специалист

вх.№ 38/ 08.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 09/ 16.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Николинка Николова Георгиева

Кметски
наместник
Радевци,
Кръстец

вх.№ 32/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 35/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Петя Стефанова Димова

Директор
ДГ

вх.№ 43А/ 09.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 16/ 31.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Пламен Кръстев Христов

Младши
експерт

вх.№ 10/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 04/ 15.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Пламена Павлова Колева

Специалист

вх.№ 53/ 14.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 27/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Радостина Иванова Пухтова

Главен
инженер

вх.№ 37/ 08.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 37/ 08.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Рая Владимирова Боянова

Старши
специалист

вх.№ 23/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 05/ 15.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Росица Савчева Андреева

Старши
специалист

вх.№ 11/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 03/ 15.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Росица Станчева Минчева

Старши експерт

вх.№ 65-19/ 13.09.2019 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 66-19/ 24.09.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Румяна Бонева Цанева

Директор
Дирекция

вх.№ 08/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 11/ 16.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Сашо Цанев Станчев

Кметски
наместник

вх.№ 63/ 10.12.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 61/ 03.01.2019 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Светлана Славчева Колева

Специалист

вх.№ 60/ 10.10.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 55/ 24.10.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Стела Георгиева Манева

Старши
специалист

вх.№ 12/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 37/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Стела Пламенова Пенчева

Юрисконсулт

вх.№ 16/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 07/ 16.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Стоянка Петкова Дончева

Специалист

вх.№ 22/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 38/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Таня Тодорова Пенчева

Специалист

вх.№ 07/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 41/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Теменуга Дончева Митева

Главен
специалист

вх.№ 28/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 28/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Теодора Илиева Кусева

Счетоводител

вх.№ 62/ 10.12.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 60/ 10.12.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Теодора Цанева Петкова

Началник
отдел

вх.№ 27/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 24/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Тереза Валентинова Коларова

Специалист

вх.№ 59/ 02.10.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 56/ 29.10.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Цанко Димитров Митев

Старши
специалист

вх.№ 06/ 04.05.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 29/ 06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли

Цветанка Цанева Ненкова

Счетоводител

вх.№ 56/ 01.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ 43/ 07.06.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли