ОБЩИНА ТРЯВНА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ПОМЕЩЕНИЕ С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ 8.40 КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1672.1

октомври 12, 2023

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: […]

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №82/29.06.2023г. на Общински съвет Трявна

септември 4, 2023

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, считано от 01.11.2023г., част от имот – публична […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.