Архитектурен конкурс във фаза идеен проект на Централна градска част, гр. Плачковци

ноември 1, 2021

Заповед, обява Образци Копие на част от ПУП – План за застрояване Цифров модел от кадастралната основа в този участък с нанесена регулация  

ЗАПОВЕД № 109/22.02.2021 год. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

февруари 22, 2021

Заповед № 109/22.02. 2021 год. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот […]

Заповед №78/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

февруари 11, 2021

Заповед №78/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед №77/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

февруари 11, 2021

Заповед №77/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.