УЛИЦА „ЧЕРНОВРЪХ“ В ТРЯВНА С НОВА ВИЗИЯ СЛЕД ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

юли 25, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СЛЕД КАТО ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Държавен фонд Земеделие прие извършените ремонтни дейности на ул. „Черновръх“ в Трявна. Припомняме, че належащата за извършване рехабилитация бе спечелена от Община Трявна, след като проектното предложение бе одобрено за финансиране по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., изпълняваща се по процедура BG06RDNP001-19.455-МИГ Дряново- Трявна.

Днес улицата е и с изцяло нова визия – положена е нова асфалтова настилка, всички стари бетонови бордюри и тротоарни настилки са натрошени, премахнати и заменени с нови. Извършен е още ремонт на съществуващи линейни отводнители, както и промяна в нивото на ревизионни и дъждоприемни шахти.

„Улица „Черновръх“ бе сред основните ни инфраструктурни обекти за ремонт и се радвам, че успяхме да подобрим състоянието на този важен пътен участък за живущите в района и гостите на града, които преминават оттам. В доста участъци асфалтовата настилка бе напукана, не липсваха и образували се във времето дупки по нейната дължина, което не отговаряше на изискванията за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт, съгласно техническата спецификация на проекта. Самата улица е строена преди повече от 50 години и компрометираното й състояние налагаше да предприемем действия по нейната рехабилитация и подобряване.“, подчерта кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Стойността на проекта е в размер на 83 055,75 лв. без ДДС.