Необходими документи:

 

Заявление по образец (39 KB) ;

 

Формуляр за определяне на категорията по образец (27 KB) ;

 

Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;

 

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

ТАКСА:

 

а) за едно легло – 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10,00 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой.

 

СРОК: 74 дни

 

* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ