ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В НОВИ ПУНКТОВЕ

юли 7, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

От 8 юли 2023 год. заявленията за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ще се приемат в  дистрибуторски центрове на „Първа инвестиционна банка“ АД на територията на цялата страна. В тях гражданите ще получават и готовата ЕЗОК. За това информират от Регионалната здравноосигурителна каса в Габрово.

Смяната на дистрибуторски центрове е във връзка с промяна в договора  между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000″-ДЕМАКС“, с предмет: „Получаване и регистриране на заявления от здравноосигурените лица, изработка и доставка на заявителите на Европейски здравноосигурителни карти“.

На територията на област Габрово, „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“ са обявили следните дистрибуторски центрове за приемане на заявления за ЕЗОК и получаване на готовите карти:

В гр. Габрово – офис на „Първа инвестиционна банка“ АД на пл. Възраждане 5 и в гр. Севлиево – офис на „Първа инвестиционна банка“ АД на пл. Свобода.

Досегашните центрове на банка ДСК приемат заявления за подаване на ЕЗОК до 7 юли включително и в тях гражданите ще си получат готовите ЕЗОК до 28 юли 2023 год. включително.

Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на „Първа инвестиционна банка“ АД. Заявлението може да бъде изтеглено и разпечатано и от Интернет страницата на НЗОК. Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК са публикувани на Интернет страницата на НЗОК.

Картата и услугата по издаването ѝ са безплатни, а срокът за изработката ѝ е до 15 календарни дни. ЕЗОК е документ, с който при престоя си в друга държава членка на ЕС, здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ при същите условия, като местните осигурени лица.

Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и онлайн чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до съответната Районна здравноосигурителна каса по адрес на лицето. За целта заявителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

Ако до предвиденото пътуване остават по-малко от 15 дни и картата не може да бъде издадена, здравноосигурените лица могат да заявят в РЗОК или нейните общински офиси – Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, което е с валидност до 2 месеца.