ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СЪСТАВА НА СИК В ИЗБОРЕН РАЙОН 07 – ГАБРОВСКИ


Съобщение за ден, час и място за провеждане на консултации за състав на СИК на територията на Община Трявна на 29 март 2021г.

Документ


Съобщение за гласоповадатели със затруднения в придвижването


23.03.2021г.

Списък на заличените лица


Информация относно гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето: Заявленията може да подавате на електронната поща на Община Трявна tryavna@tryavna.bg без да се изисква електронен подпис.

Решение на ЦИК № 2159 – НС от 02.03.2021г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето: Приложение №1


Разяснителна кампания на ЦИК може да видите тук


Съобщение отностно заявяване на гласуване

Документ


Избирателни списъци

Документ


Заповед № 104/18.02.2021г. на кмета на Община Трявна относно определяне местата за поставяне на агитационни материали.

Документ


Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ № 2064-НС 16.02.2021г.

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 – 199, чл. 200 – 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Районна избирателна комисия Габрово

РЕШЕНИЕ № 11-НС Габрово, 17.02.2021


Съобщение за ден, час и място за провеждане на консултации за състав на СИК на територията на Община Трявна

Документ


Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Трявна

Заповед
Приложение


Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Трявна


Съобщение за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация


Указание за попълване на Е-заявления по чл. 36, чл. 37 и чл. 39 от Изборния кодекс


ХРОНОГРАМА НС 2021


Указ 9-14.01.2021 насрочване на избори за НС 2021