Конкурс за длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“

юни 16, 2023

Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Общинска администрация – Трявна със срок до завръщане на титуляра.

Документ