ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

февруари 7, 2023

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(заповед№ РД-1160/14.12.2022г.)
2 бр. вакантни длъжности за ОФИЦЕРИ за военно формирование от състава на Военно-географската служба:
24430 – Троян.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Геодезист”в секция „Геодезия” на сектор „Геодезия и фотограметрия“

„Топограф” в секция „Топография” на сектор „Геодезия и фотограметрия“
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 13.03.2023г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: – да имат образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” ;
– да не са по-възрастни от 40 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани;
– да нямат друго гражданство;
– да покриват нормативите за физическа годност.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg