Конкурс за длъжността Старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“

юли 26, 2023

Конкурс за заемане на длъжността Старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ при Общинска администрация Трявна.

Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейност по организиране, координиране, контрол и изпълнение дейностите, произтичащи от правомощията на общината в сферата на образованието, културата, здравеопазването и спорта

Документ

Длъжностна характеристика