Идентификационен № P2021-0012

май 18, 2021

Профил на купувача (архив до 31.12.2017)

Виж още
Идентификационен № P2021-0011

май 17, 2021

Обявления за приключен договор по процедура: 01042-2016-0001 „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

Виж още
Идентификационен № P2017-0001

декември 15, 2017

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Трявна за 2018 г.“

Виж още
Идентификационен № P2017-0001

декември 15, 2017

Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД- град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.