ЧЕТИРИ НОВИ СОЛАРНИ ПЕЙКИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С КЛИМАТА – ОБЩИНА ТРЯВНА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ И ТОЗИ ПРОЕКТ

октомври 31, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ВТОРИЯТ И ПОСЛЕДЕН ЕТАП ОТ ПРОЕКТА „ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ ПРИКЛЮЧИ В ОБЩИНА ТРЯВНА В СРЕДАТА НА ТОЗИ МЕСЕЦ 

Община Трявна успешно приключи изпълнението на проекта „Иновативни решения за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Микропроекти за климата“, финансиран от Националния доверителен екофонд. Равносметката след извършените дейности са четири нови соларни пейки и проведено обучение, свързано с климатичните проблеми и адаптациите към съпътстващите ги тях промени.

Припомняме, че през март тази година проектното предложение на Община Трявна бе одобрено за финансиране на стойност 49 997, 00 лв. за неговото изпълнение. С предоставените средства бяха закупени за първи път нови четири соларни пейки, като част от мерките за адаптация към промените в климата.

Модерните съоръжения са монтирани в три паркови пространства в Централната градска част на Трявна – парк пред Районен съд – гр. Трявна, парк зад НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна и парк в т.нар. Етнографски комплекс в града. Четвъртата пейка е поставена пред сградата на Кметство Плачковци и се използва от местните жители там.

Пейките от ново поколение са оборудвани със соларни панели с мощност 50W, които произвеждат електроенергия, съхраняваща се в батерия с мощност 40AH. Всяка една от тях разполага с 2 броя безжично зарядно, 4 броя USB порта,  Bluetooth Speaker, 4G WiFi Router, горно и странично LED осветление.

Днес жители и гости на Трявна и Плачковци използват произведената енергия от панела за зареждане на телефони, осветление, сърфиране в Интернет, слушане на музика и пр. Припомняме, че освен всичко това, желаещите също могат да се запознаят и да оценят ползите от соларните пейки и слънчевата светлина, която е именно един от възобновяемите източници на енергия.

Освен закупуването и монтирането на новите иновативни съоръжения, като част от проекта „Иновативни решения за адаптация към климатични промени“ бе провеждането и на обучение по темата в Община Трявна в средата на този месец.

Организираният от компанията Уинд Ъф Чейндж уъркшоп Климатична фреска бе проведен в Тържествената зала на Община Трявна и събра общо 16 представители на местни образователни институции, както и служители на общинска администрация.

„Климатичната фреска е работилница под формата на игра, създадена от френския специалист по климата Седрик Ригенбак. С помощта на сертифициран фасилитатор и тесте от 42 карти се разкриват причинно-следствените връзки между човешката дейности и различните елементи на климатичната промяна“, подчертават от компанията Уинд Ъф Чейндж.

Така, участниците в обучението бяха разделени на две групи, всяка със състав от по осем души, които в продължение на три часа дискутираха проблемите, свързани с изменението на климата под формата на игра.

Климатичната фреска предложи динамичен и интересен поглед по темата, като в края на проведената работилница двете страни бяха изключително удовлетворени от включването си в нея и свършената дейност.

Двете групи наименуваха своите фрески с „Всичко се връща (Човекът и неговата дейност) и „Следите остават“ като предложиха и съответните, според тях, решения на климатичните проблеми.

 

 • Да се забрани изсичането на горите и въвеждане на големи глоби за незаконна сеч;
 • Изградена инфраструктура за разделно събиране;
 • Санкции;
 • Данъчни облекчения;
 • Възнаграждения; 
 • Соларни панели за обществени организации;
 • Засилена образователна политика;
 • Разделно събиране на отпадъците;
 • Ограничаване на изхвърлянето на хранителни отпадъци;
 • Информационни кампании;
 • Да изхвърляме отпадъците на определени места;
 • Замяна на отоплението на твърдо гориво с алтернативно;
 • Повече организации на национално ниво, свързани с климатичните промени;
 • Свеждане до 0 разхищението на ресурси;
 • Намаляване консумацията на природни ресурси;
 • Опазване на биоразнообразието и увеличаване на защитените зони.

Преподавателите, участвали в обучението, с удоволствие заявиха, че ще предадат събраната информация на своите възпитаници, а те от своя страна на родителите си вкъщи. Същата готовност изразиха и общинските служители, които ще бъдат източник на информация за всички свои колеги, роднини, приятели и познати.

В най-кратки срокове предстои отчитане на извършените дейности по проекта пред Националния доверителен екофонд.