Г-ЖА ЗЛАТКА ДОНЕВА-ЦАНЕВА БЕ ИЗБРАНА ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА НСОРБ

май 13, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес на 13 май 2024 г. в София се проведе първото за мандата учредително събрание на Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление (ПКСРМС) на Националното сдружение на общините в България. Председателят на Общински съвет Трявна бе избран за заместник-председател на комисията, след мотивирано издигане на номинации за ръководство от нейните членове и явно гласуване. Г-жа Златка Донева-Цанева влиза в управлението заедно с новоизбрания председател в лицето на кмета на Община Мездра г-н Иван Аспарухов и още шестима заместници.

Това са г-жа Десислава Колева – главен експерт при Община Габрово; г-жа Биляна Раева – общински съветник в ОбС Варна; г-н Емил Христов – общински съветник в ОбС Стара Загора; г-н Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“ на Столична община; г-жа Йорданка Митева – експерт, район „Младост“ на Столична община и Десислава Терзиева – кмет на кметство с. Марково, Община Родопи.

Заседанието бе открито от г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, която приветства присъстващите и поздрави представителите на общините за активността при заявяване на членство, предвид натовареното си ежедневие и работни ангажименти.

„Ако ние вървим надпред е защото членовете на комисиите ни дават сила със своите експертиза, енергия, за да развиваме местното самоуправление“, сподели г-жа Силвия Георгиева и очерта визията за предстоящи най-важни задачи пред общините, както и идеи за работата на комисията до края на мандата.

В Постоянната комисия по стратегическо развитие на местното самоуправление членуват 155 представители на 89 общини, като Столична община и Община Пловдив имат представители от 14 районни общински администрации. В дейността на комисията ще участват 28 кметове на общини, от тях 9 районни администрации и 1 кмет на кметство, 23-ма председатели на Общински съвети, 32-ма заместник-кметове, от тях 7 на районни администрации, 19 общински съветници, 23 секретари на общини и 30 експерти в различни сфери на дейност.