КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА БЕ ИЗБРАН В РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ СЕВЕРНИЯ ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

февруари 15, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Г-Н ДЕНЧО МИНЕВ ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В СЪСТАВА НА РСР ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО 

Кметът на Община Трявна бе избран за заместник-представител на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северния централен район за планиране от област Габрово. Въвеждащата среща се проведе в началото на тази седмица във Велико Търново и събра кметове и председатели на Общински съвети от 36-те общини в този район. Община Трявна бе представена от г-н Денчо Минев и г-жа Златка Донева-Цанева – председател на ОбС Трявна.

На провелото се заседание на общините от Северния централен район за планиране, бяха избрани представителите на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие (РСР) и делегатите в Общото събрание на НСОРБ, чието редовно годишно заседание ще се проведе на 27 и 28 февруари в София.

Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и техни заместници избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра. За област Габрово бяха избрани д-р Иван Иванов – кмет на Община Севлиево и г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово за председатели и съответно заа техни заместници г-н Денчо Минев – кмет на община Трявна и г-н Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

Членове на РСР могат да бъдат само кметове или председатели на общински съвети. Общинските съветници могат да бъдат членове на Областните съвети за развитие.

Снимки: НСОРБ