КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОФИЦИАЛНО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

септември 1, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

С ПОДПИСАНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР, ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ РЕМОНТИРА ДВА ПЪТНИ УЧАСТЪКА В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ НА СТОЙНОСТ БЛИЗО ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА 

Кметът на Община Трявна официално подписа административния договор за ремонт на два пътни участъка в Трявна и Плачковци, чиято стойност възлиза на близо три милиона лева. Припомняме, че това е поредното проектно предложение, което местната власт спечели за финансиране и с което значително ще подобри инфраструктурното състояние на част от общинската пътна мрежа в двете населени места.

Одобреният проект е по процедура BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Стойността на проекта е 2 930 902.56 лв. без ДДС.

С отпуснатите средства ще бъде извършена реконструкция на два пътни участъка – от кръстовището с ул. „Индустриална“ до кръстовището с общински път GAB 3312, посока село Кисийците, в Трявна и от кръстовището с ул. „Пролет“ до кръстовището с общински път GAB 3297, посока кв. Късовци, в Плачковци.

„В средата на месец август официално подписахме административния договор за ремонт на тези два пътни участъка в Трявна и Плачковци, след като проектното ни предложение бе одобрено за финансиране. Радваме се, че и то получи „зелена светлина“ за действие, тъй като с тези средства ще имаме възможността да възстановим общински пътни участъци, които от години не са ремонтирани и вече са амортизирали на места. Не на последно място, развитието на инфраструктурната мрежа на територията на населените места в общината, остава и ще продължава да бъде сред основните ни приоритети, с което искаме да бъдем в полза на всички граждани и гости на Община Трявна.“, сподели по повод подписването на административния договор кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Ремонтните дейности по проекта се очаква да започнат в най-кратки срокове. Заложено е да бъде извършена реконструкция, включваща полагане на нова асфалтова настилка, както и подмяна на съществуващи стари тротоари с нови такива.