РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СФЕРАТА НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

септември 1, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Областна управа на област Габрово и Община Трявна отправят покана до всички представители на микро, малки, средни и големи предприятия от сектор C „преработваща промишленост“ за присъствие по време на предстояща разяснителна кампания за кандидатстване по процедура в тази сфера.

„Единственият информационен ден за Северна България по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ ще се проведе на 04 септември 2023 год. от 13:00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово, (регистрация: 12.30 – 13.00 ч.).“, информират от областна управа на област Габрово.

В разяснителната кампания ще се включат представители на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и растежа, които ще представят Насоките за кандидатстване и ще отговарят на въпроси.

Мярката е с бюджет 180 млн. лв., които могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, допринасящи за ограничаване на щетите върху околната среда.

Заповядайте!