МОЖЕ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ

юни 2, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

До края на юни, желаещите здравноосигурени лица могат да направят промяна в избора си на личен лекар. За това информират от Районната здравноосигурителна каса – Габрово. В момента, на територията на областта работят по договор с РЗОК 56 индивидуални и 2 групови практики на общопрактикуващи лекари. Адресите и телефоните на практиките могат да се видят на официалния портал на НЗОК – в рубриката „Е-услуги на НЗОК“ – „Търсене на договорни партньори и дейности“.

Гражданите, които не ползват Интернет, но имат нужда от информация, могат да я получат в РЗОК Габрово и общинските офиси на институцията. Следващият възможен период за нов избор ще бъде през декември. През останалото време, смяна на общопрактикуващият лекар може да се прави при прекратяване на договора на практиката или при промяна на местоживеенето.

Смяната се осъществява чрез попълване и подписване на регистрационна форма за постоянен избор, която се подава при новоизбрания лекар. Регистрационните форми са достъпни за разпечатване от сайта на НЗОК. Не е необходимо хората да уведомяват досегашния си лекар за смяната – това става служебно.

Осигурените лица стават пациенти на новия лекар и получават от него необходимата им медицинска помощ незабавно – от датата, на която е направен избора. При подаването на регистрационната форма на лекаря се представя и здравноосигурителната книжка, за да впише той данните си в нея. Ако осигуреният не притежава книжка това не е пречка да се осъществи избора на лекар.

Гражданите, които пребивават в друго населено място временно /пр. само за летните месеци/ вместо да сменят лекаря си, могат да направят временен избор за период от един до пет месеца. Това става чрез специална регистрационна форма, в която се вписва от коя до коя дата да бъде валиден този избор. При осъществен временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. След изтичане на посочения срок се възстановяват автоматично в пациентската листа на лекаря, при който са записани за постоянно.

Изборът може да се осъществява и онлайн, през Персонализираната информационна система на НЗОК,  като за целта е необходим електронен подпис.

Когато здравноосигурените граждани пребивават в друго населено място до 1 месец могат да посетят общопрактикуващ лекар, работещ със Здравната каса, без да са променяли избора си и НЗОК заплаща за този инцидентен преглед. Необходимо е само да носят и представят здравноосигурителната си книжка.