НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И РЪСТ НА РАЗКРИВАЕМОСТТА В ОБЩИНА ТРЯВНА

април 17, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ДАННИТЕ БЯХА ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА РУ НА МВР – ТРЯВНА ЗА 2023 ГОДИНА

Трайна тенденция към намаляване на регистрираните престъпления и увеличаване на процента разкриваемост на територията на населените места в Община Трявна. Това стана ясно от годишния доклад на Районно управление на МВР – Трявна, който бе представен през изминалата седмица в Заседателната зала на Община Трявна. Данните бяха изнесени от началника на полицията в Трявна в присъствието на директора и заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Габрово, началника на отдел „Охранителна полиция“ и заместник-началника на „КАТ“ при ОДМВР-Габрово, началника на отдел „Криминална полиция“ в Трявна, ръководството на Община Трявна и общински служители.

Основните параметри на криминалната престъпност сочат, че няма съществена промяна по отношение на специфика и характера на извършените престъпления. За 2023 година са регистрирани 70 бр., като 60 от тях са разкрити, а по 10 работата продължава. Процентът на разкриваемост е 85,71% за сравнение с 2022 г., когато е бил 81,25%.

Най-голям дял от извършените престъпления заемат тези срещу собствеността или 20 бр. за 2023 г., като 80% от тях са разкрити. Следват установените водачи на МПС, управляващи под въздействието на алкохол или други упойващи вещества – 20 бр. и престъпленията, свързани с наркотични вещества – 8 бр.

По отношение на престъпността против личността /убийства, грабежи и др./ са регистрирани два грабежа, които са разкрити. Извършени са и три палежа, като единият е разкрит, по другите два продължава да се работи. За 2023 г. са получени 8 бр. Заповеди за незабавна и постоянна защита, след подадени сигнали за домашно насилие, като по същите е осъществен необходимия контрол.

Положителна тенденция се наблюдава и при работата на отдел „Охранителна полиция“, стана ясно още по време на работната среща. Всички получени сигнали – 2008 на брой са отработени без допуснати пропуски или инциденти с граждани.

Звено „Пътен контрол“ отчитат спад на пътно-транспортните произшествия на територията на Община Трявна. За 2023 г. регистрираните такива са общо 20 сравнение с 2022 г., когато са били 28. Като основна причина се посочва несъобразената скорост, неправилни маневри и употребата на алкохол.

Относно динамиката на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, за първото тримесечие на 2024 г. в РУ – Трявна няма регистрирани престъпления, като за същия период на 2023 г. е имало 6 такива от 8 малолетни и непълнолетни лица. Общо извършените противоправни деяния са намалели на 15 за 2023 г. спрямо 16 за 2022 г. Четирима от извършителите не са жители на Община Трявна. Не се наблюдава формиране на групи и личности с рецидивна дейност, допълват още органите на реда.

С цел превантивност са проведени 69 работни срещи с представители на учебни заведения и детски градини, като беседите с подрастващите продължават и през тази година. Системно и целенасочено се провеждат и специализирани полицейски операции, участие в които вземат сили на Зонално жандармерийско управление – Плевен.

След представяне на отчетния доклад бяха обсъдени възможни варианти за по-доброто поддържане и надграждане на изграденото видеонаблюдение на входно-изходните артерии и ключови кръстовища в населените места в региона. Кметът на Община Трявна постави важни въпроси, свързани с осъществяване на превантивна дейност съвместно с РЗИ – Габрово и ОДМВР – Габрово относно продажбата на алкохол и цигари на лица под 18 години в търговски обекти, както и състоянието на пътя Трявна – Царева ливада.