ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНА

април 18, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ОТ ОбС ТРЯВНА Г-ЖА МАРИЯ ПЕНЕВА В ПЛАНА БЕ ВКЛЮЧЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ТРЕВНЕНСКА В РАЙОНА НА ВОЕННИЯ ЗАВОД „ЕМКО“ 

Годишният план за 2024 г. за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 г. бе приет от областния съвет, който заседава под председателството на областния управител Мария Башева през изминалия ден.

В заседанието участваха представители на 24 институции и териториални структури. Член на областния съвет от страна на Община Трявна бе главен специалист „Пожарна безопасност и защита на населението“, а на Общински съвет Трявна – г-жа Мария Пенева. По нейно предложение в годишния план бе включено допълнително почистване на речното корито на река Тревненска в района на военния завод „Емко“ в Трявна.

По време на заседанието бе съгласуван и приет и Областният план за защита при бедствия.