НЗОК НАПОМНЯ: ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА С ПРАВО НА БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРЕЗ ГОДИНАТА

юли 31, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

За първото полугодие на 2023 г., такъв преглед са си направили 14 506 здравноосигурени граждани на област Габрово, информират от Районната здравноосигурителна каса.

НЗОК заплаща един годишен профилактичен преглед за всички здравноосигурени лица над 18 г. възраст, който се извършва от избрания общопрактикуващ лекар. Този преглед е важен за ранното диагностициране и предотвратяване на усложненията на редица тежки социално значими заболявания и не бива да се пропуска.

През предходната, 2022-ра година, в областта са направени и заплатени от РЗОК 29 817 профилактични прегледи на здравноосигурени лица над 18 г., като за първото полугодие са били 13 418. За първите шест месеца на 2023 г. 14 506 пациенти в област Габрово са се обърнали към своя личен лекар за да преминат полагащия им се годишен профилактичен преглед, което показва леко увеличение спрямо предходната година. Най-много профилактични прегледи на здравноосигурените лица над 18 г. са направени от лекарските практики в община Севлиево – 6 304. В община Габрово те са 6 061. Общопрактикуващите лекари в община Трявна са осъществили такъв преглед на 1 527 свои пациенти, а в община Дряново – на 614. Данните на РЗОК показват, че жените в областта са по-активни при профилактиката – 8 163 вече са си направили преглед през тази година, докато мъжете са 6 341.

Този годишен профилактичен преглед за лица над 18г., заплащан от НЗОК, включва различни дейности и изследвания в зависимост от възрастта, пола на пациента и оценка на индивидуалния риск за развиване на определени заболявания.

За всички пациенти се прави изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус;  изследване острота на зрение, измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти, а при наличие на рискови фактори – определяне на кръвна захар. За жените над 30 г. се прави и мануално изследване на млечни жлези.

Дейност, включена в обема на профилактичния преглед е „ехографско изследване на млечни жлези“ – веднъж на 2 години за жени от 30 до 50 години.

За жени от 30 до 40 години –Изследване на онкопрофилактична цитонамазка“, което първоначално се прави ежегодно, а при две негативни цитонамазки – веднъж на три години.

За жените между 50 и 69 г. в профилактичния преглед е включена мамография на млечните жлези, която се прави веднъж на 2 г.

За мъже над 50 г. се прави тест PSA за рак на простатата – веднъж на 2 години.

Част от годишния профилактичен преглед са и изследванията за диагностика на хепатити. На здравноосигурените лица, съответно на възраст 40, 45, 50, 55 и 60 години, се правят  „Определяне на повърхностен антиген на хепатит В (НВs Аg) с бърз тест“  и „Определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест“.

За различните възрастови групи са предвидени и различни кръвни изследвания през определени периоди от време (някои ежегодно, а други веднъж на 5 години).

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол, ако е направено по друг повод в рамките на предходните 12 месеца, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване пълна кръвна картина и урина, ако са правени през предходните 3 месеца.

При провеждането на профилактичния преглед лекарят определя рискови групи. В случай, че пациентът попада в определена рискова група (риск да се развият сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания или захарен диабет) и в зависимост от степента на риска, личният лекар може да насочи за консултация със специалист, както и да назначи допълнителни изследвания. Целта е по този начин да бъдат открити и лекувани навреме социално значими и приоритетни за страната заболявания.

Всеки общопрактикуващ лекар трябва да поставя на общодостъпно място графика си с посочени часове за промотивна и профилактична дейност. Хората трябва да бъдат активни и да посетят лекаря си, за да се възползват от осигурения профилактичен преглед.

Националната здравноосигурителна каса заплаща и за профилактиката на децата по специална програма „Детско здравеопазване“.

Подробна информация за съдържанието на годишния профилактичен преглед за лица над 18 г. при общопрактикуващия лекар е публикувана в Приложение 12а на действащия Национален рамков договор /НРД/ за медицинските дейности. Осигурените лица могат да го видят на официалния портал на НЗОК – www. nhif.bg, в рубриката НРД.