ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕМОНТ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

юли 31, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ОДОБРЕНОТО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ЗА БЛИЗО ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА И ОБХВАЩА ОБЩИНСКИ ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ В ДВЕТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Община Трявна спечели поредно проектно предложение за финансиране, с което значително ще подобри инфраструктурното състояние на част от общинската пътна мрежа в Трявна и Плачковци. Одобреният проект е по процедура BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Стойността на проекта е 2 930 902.56 лв. без ДДС.

С отпуснатите средства ще бъде извършена реконструкция на два пътни участъка – от кръстовището с ул. „Индустриална“ до кръстовището с общински път GAB 3312, посока село Кисийците, в Трявна и от кръстовището с ул. „Пролет“ до кръстовището с общински път GAB 3297, посока кв. Късовци, в Плачковци.

„Ще бъдат извършени ремонтни дейности, включващи полагане на нова асфалтова настилка, както и подмяна на съществуващи стари тротоари с нови такива. Радваме се, че и този проект, с който кандидатствахме, получи своето одобрение за финансиране, тъй като с тези средства ще имаме възможността да възстановим общински пътни участъци, които от години не са ремонтирани и вече са амортизирали на места. Не на последно място, развитието на инфраструктурната мрежа на територията на населените места в общината, остава и ще продължава да бъде сред основните ни приоритети, с което искаме да бъдем в полза на гражданите и гостите на Община Трявна“, коментира кметът г-жа Силвия Кръстева.

В най-кратки срокове предстои подписване на административния договор между двете страни по проекта.