ОБЩИНА ТРЯВНА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА“

април 26, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

На 24.04.2024 г. в зала 403 в сградата на Община Трявна бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Трявна“. Проектът е финансиран по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Партньор по проекта е „Норск Енерджи“, Норвегия.

Общата стойност на проекта е 897 701,14 лв., от които 763 045,97 лв.  Европейско финансиране и 134 655,17  лв. – Национално финансиране.

На пресконференцията ръководителят на проекта, представи основните цели и постигнатите резултати при изпълнението на различните дейности.

„В обхвата на проекта е включена цялата сграда на Общинска администрация, гр. Трявна,  включително средната тераса, както и прилежащите подходи, входове, стълбища, еркери. Обектът представлява административна сграда с един сутеренен, четири надземни етажа и неотопляемо подпокривно пространство. Застроената площ е 353 кв.м, а общата площ с включен сутерен и подпокривно е 2167,05 кв.м“, информира ръководителят на проекта инж. Радостина Пухтова.

От представената презентация стана ясно, че е постигната  основната цел за подобряване енергийните характеристики на административната сграда на Община Трявна и трансформацията ѝ в сграда с близко до нулево потребление на енергия.

Внедрени са мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна – полагане на топлоизолация по фасадите; полагане на дъсчена обшивка по фасадни стени; усилващи ъглови профили, заедно с шпакловката; цветна силикатна екстериорна мазилка по външни топлоизолирани стени и страници; демонтаж на съществуващите PVC и алуминиеви дограми; външни и вътрешни подпрозоречни  поли; доставка и монтаж на нова дограма.

„Извършено е още топлинно изолиране на покривни пространства, осветителна инсталация с LED осветителни тела, фотоволтаична система за производство на енергия – 54 броя фотоволтаични  монокристални“, допълни още инж. Пухтова.

Чрез изпълнението на този проект, Община Трявна постигна въвеждане на енергоспестяващи мерки за отопление, охлаждане и осветление, намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не система за контрол, наблюдение и управление и подобряване на условията на живот на населението, укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти.

Показваме Ви снимки преди и след извършения ремонт на сградата на Община Трявна: