ОБЩИНА ТРЯВНА ПОСТАВИ НОВ КОНТЕЙНЕР ЗА ДРЕХИ, ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ В ТРЯВНА

май 9, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Жителите на Трявна и околните населени места в общината вече имат още една възможност за правилно изхвърляне и рециклиране на старите си дрехи и обувки. За целта е поставен нов контейнер за разделно събиране на текстилни отпадъци и обувки, с което Община Трявна продължава своята устойчива инициатива с еко насоченост към средата, в която всички ние живеем и предотвратяването на нерегламентирани сметища (до контейнерите за смет, в деретата на реката, по селските пътища и пр.).

Новият контейнер за дрехи, текстил и обувки е поставен на ул. „Ангел Кънчев“ №132 – А в Трявна и е третият от този тип, който Община Трявна осигурява в рамките на града. Металното съоръжение е затворено по начин, който не позволява да бъде отворен и да се извадят поставените стари дрехи. Допустими отпадъци са: дрехи, хавлиени кърпи, пердета, завеси и обувки.

Условието да бъде използван контейнера е в него да се изхвърлят единствено текстилни продукти, годни за употреба, поставени в добре затворена торба.

„Радваме се, че успяхме да осигурим още един подобен контейнер за разделно събиране на стари дрехи и обувки в Трявна и се надяваме, че по този начин ще помогнем на гражданите да изхвърлят правилно ненужните си текстилни отпадъци. Всички изхвърлени дрехи и обувки след това се събират и се използват за рециклиране. За нас е важно рационалното им оползотворяване и грижата към околната среда, която е отговорност на всички нас!“ сподели кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Към момента на територията на Община Трявна има разположени четири контейнера, предоставени от ,,Хедуей Интернешънъл“ ЕООД, на следните точки:

До сградата на Общинска администрация Трявна;

• Пред сградата на Детска градина „Светлина“ в кв. ,,Светушка“, гр. Трявна;

• До многофамилна жилищна сграда с адрес: ул. ,,Ангел Кънчев“ № 132-А, гр. Трявна;

• Пред сградата на Кметство Плачковци.

Предстои доставянето и поставянето на още един брой нов контейнер от същия тип на територията на Община Трявна.