ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТА ЗА ОБОРУДВАНЕ НА МУЗЕЙ „ТРЕВНЕНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА“

ноември 6, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ МЕСТНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТА В НАЧАЛОТО НА 2022 ГОДИНА 

„Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ е поредния проект, който Община Трявна печели през тази година. Припомняме, че местната власт кандидатства с проектното предложение в началото на 2022 год. по Процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Мярка  7.5Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и към днешна дата вече е одобрено с подписан административен договор между ръководството на Община Трявна и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Одобреният проект включва оборудване, представляващо художествено осветление и озвучаване на съществуваща изложба, разположена в сграда за култура и изкуства „Тревненска икона“ към Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна. Музеят, който е единствен по рода си в България, съхранява колекция от 160 икони на тревненски иконописци, майстори от шест прочути фамилии от най-старата и най-дълго просъществувалата възрожденска художествена школа – Тревненската.

Предвижда се доставка и монтаж на озвучителна система, представляваща:

– Multiroom Wifi speaker – модерен мултимедиен говорител с Wifi, с вградени шест насочени микрофона, които контролират и оптимизират качеството на излъчваната музика чрез промяна на честотните характеристики на звука;

– Таблет – за управление за озвучителната система;

– Рутер;

Предвижда се още доставка и монтаж на LED осветление, което ще се използва за осветяване на съществуващата изложба.

Целта на проекта е да се запознаят жителите и гостите на града с изкуството на изографисването и дърворезбата, които са част от богатото културното наследство на община Трявна, чрез участие в демонстрации и беседи.

Одобрената безвъзмездна финансова е в размер на 41 181. 70 лв. без ДДС със срок на изпълнение на дейностите по проекта – 30 юни 2025 год.

Снимки: Архив, Община Трявна