ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“ С НОВ САЙТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ноември 6, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

С цел повишаване на гражданската осведоменост и участие в енергийния преход и енергийната демокрация в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна, Дряново и на национално ниво бе създаден уебсайт на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Уебсайтът – https://citizenercom.eu/ съдържа информация за дейностите; актуални български и европейски нормативни документи, свързани със Зеления преход, пояснение на ключови концепции и добри практики, както и информация за различните участници на енергийния пазар и техните роли.

В секция „За проекта“, подсекция Резултати са налични изледванията за:

  • Степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка и обединението в енергийни общности;
  • Нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за създаването на енергийно независими общини;
  • Ключови бариери за ангажирането на гражданите в новите енергийни политики;
  • Анализ на нагласите и капацитета на целевите общини за развитие на енергийни общности.

В подсекция „Резултати“, също така са налични добри практики от Европа и Норвегия за производство на енергия от биомаса и РДФ от ТБО.

Други резултати от проекта, които ще бъдат налични за свободно ползване на сайта са:

  • Общински стратегии за включване на гражданите на общините Костинблод, Панагюрище, Трявна и Дряново в енергийния преход;
  • Пътни карти за прилагане на Общински стратегии за включване на гражданите на общините Костинблод, Панагюрище, Трявна и Дряново в енергийния преход;
  • Пилотни модели за разработване на енергийни общности;
  • Сборник с инструменти за ангажиране на много заинтересовани страни (MSET);
  • Доклад с обобщени предложения за промени в законодателството;
  • Филм за енергийните ресурси на общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище.

Следете уебсайтът https://citizenercom.eu/ и за информация за предстоящи тематични събития и дейности.