ОБЩИНА ТРЯВНА ЗАКУПИ НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД КЪМ ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

август 30, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОФИЦИАЛНО ВРЪЧИ КЛЮЧОВЕТЕ ЗА НОВИЯ АВТОМОБИЛ НА УПРАВИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Г-ЖА ИЛИЯНА ДОНЧЕВА 

Община Трявна закупи нов лекотоварен автомобил – „Рено Експрес“ за нуждите на Домашния социален патронаж в изпълнение на проект „Закупуване на неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж““. През изминалата седмица кметът на Община Трявна официално връчи ключовете на управителя на Социалното предприятие за социални услуги г-жа Илияна Дончева с пожелание за здраве и успешно ползване.

Финансирането на проекта е по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ към Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) на обща стойност 44 880 лв. с ДДС. От тях 35 881, 56 лв. са осигурени от Фонд „Социална закрила“, а 8998, 44 лв. от Община Трявна или 20,05 % на сто от общата сума на проекта.

„Изключително сме радостни, че имаме възможността да изпълняваме този проект от Фонд „Социална закрила“ към МТСП, с чието реализиране успяхме да закупим нов лекотоварен автомобил за доставка на топъл обяд до потребителите при нас и да подпомогнем дейността на Домашния социален патронаж. По този начин успяваме да осигурим навременно получаване на приготвената храна до домовете на всички потребители на социалната услуга и да оказваме необходимата за тях подкрепа!“, сподели кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Териториалният обхват на проекта включва гр. Трявна с прилежащите жилищни квартали, гр. Плачковци, както и малки населени места в Община Трявна. С новото транспортно средство се предвижда да бъдат обслужвани общо 200 лица в нужда.