ОБЩИНА ТРЯВНА ЗАКУПУВА ЧЕТИРИ НОВИ СОЛАРНИ ПЕЙКИ СЪС СПЕЧЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ

март 7, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна спечели финансиране за закупуване на четири броя нови соларни пейки, които ще бъдат монтирани в Централната градска част на Трявна и Плачковци. Проектното предложение на местната власт е одобрено от Националния доверителен екофонд и е на стойност 49 997,00 лв. Административният договор бе подписан от кмета на Община Трявна, който даде официален старт на проекта „Иновативни решения за адаптация към климатичните промени“.

Новите соларни или т.нар. „умни“ пейки ще бъдат разположени в трите централни парка на Трявна – парк до Районен съд, парк до Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ и парк в  Етнографския комплекс на града. Четвъртата пейка е предвидена за доставка и монтаж в централното парково пространство на Плачковци.

„Радваме се, че Община Трявна получи финансово одобрение за закупуване и монтиране на нови соларни пейки, тъй като по този начин ще достигнем до по-голям брой жители на нашата община. Гражданите ще имат възможността да се запознаят нагледно с производството на електроенергия от възобновяеми източници, използването на зелена енергия и да бъдат насърчени да използват тези ресурси с цел подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика.“сподели кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Пейките ще са оборудвани със соларни панели с мощност 50W, които ще произвеждат електроенергия, която ще се съхранява в батерия с мощност 40AH. Всяка пейка ще разполага с 2 броя безжично зарядно, 4 броя USB порта,  Bluetooth Speaker, 4G WiFi Router, горно и странично LED осветление.

Едновременно с почивката и наслаждаването на природата, жители и гости на Община Трявна ще могат да използват произведената енергия от панела за зареждане на телефони, осветление, сърфиране в Интернет, слушане на музика и пр. Освен това ще могат да оценят и да се запознаят с ползите от произведената енергия от възобновяемите източници на енергия, каквато е слънчевата светлина.

По време на изпълнението на проект „Иновативни решения за адаптация към климатичните промени“ ще се организира и обучение, свързано с проблемите за изменение на климата и адаптации към климатичните промени.

Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца.