ОТГОВОР НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“: ДВИЖЕНИЕТО ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

август 1, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ОФИЦИАЛНОТО СТАНОВИЩЕ БЕ ПОЛУЧЕНО ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ СЛЕД ПОДАДЕНИ ЗАПИТВАНИЯ ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА И ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ В ТРЯВНА 

След поставения пътен знак Б2 „СТОП“ на ул. „Васил Левски“ в Трявна и промяна на движението през кръстовището с ул. „Стара планина“, част от републикански път III-552, Община Трявна предприе необходимите мерки и сигнализира Областно пътно управление – Габрово за преразглеждане на новосъздадената организация и промяна на движението по двете улици.

Припомняме, че пътният знак „СТОП“ бе поставен непосредствено след ЖП прелеза на ул. „Васил Левски“, създаде сериозни предпоставки и доведе до пътно-транспортно произшествие, давайки предимство на водачите по ул. „Стара планина“, част от републиканската пътна мрежа, преминаваща през урбанизираната територия на града. Представителите на ОПУ – Габрово бяха официално уведомени и от страна на директора на Железопътна секция – Горна Оряховица към ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, които също поставиха въпроса на дневен ред. ЖП прелезът е I-ва категория, без необходимия обзор, с преминаващи на ден около 1700 ППС (от последното преброяване през 2022 год.) и 30 жп возила, съоръжен с електрически бариери, посочват още от ЖПС – Горна Оряховица.

„Всички тези фактори са видни за голямата натовареност на ЖП прелеза, а поставеният знак Б2 ще допринесе за натрупване на чакащи автомобили на кръстовището, като при образуване на колона от автомобили част от тях ще заемат опасната зона на ЖП прелеза или ще застанат непосредствено върху железния път. При образуване на колони от ППС на ул. „Васил Левски“ и при спускане на бариерите на прелеза (полубариерите), чакащите автомобили, попаднали в опасната зона на ЖП прелеза или непосредствено на железния път, ще бъдат затворени или ударени от спуснатите бариери, което ще доведе до непосредствена опасност от удар на МПС от преминаващите ЖП возила. С това се създават предпоставки за възникване на железопътни произшествия между МПС и железопътен подвижен състав и опасни инциденти, включително с материални щети и човешки жертви.“, подчертава в официалното си писмо до ОПУ – Габрово директорът на ЖПС – Горна Оряховица.

Полученото становище по приложената проектна документация за движението през кръстовището и поставения знак Б2 „СТОП“ от страна на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, обаче гласи, че новосъздадената организация е законосъобразна.

„Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за пътищата и чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, движението по улиците, които са част от републиканските пътища, се осъществява с предимство пред останалата част от уличната мрежа. Чл. 53, ал. 2 от Закона за движението по пътищата регламентира, че водачът на пътно превозно средство не трябва да започва преминаването на железопътния прелез, ако не е предварително убеден, че няма да се наложи спиране върху релсите или на разстояние по-малко от 2 метра от тях, поради техническите особености на превозното средство, условията на движение или други предвидими причини. Предвид съществуващата нормативна регламентация, считаме че създадената организация на движение е в синхрон с тях и осигурява достатъчно ниво на безопасност на кръстовището.“, заявява в официалния си отговор до ОПУ – Габрово и Община Трявна председателят на ДА „Безопасност на движението“.

В най-кратки срокове предстои провеждане на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата във връзка с поставяне на необходими пътни знаци за сигнализиране на ЖП прелеза. Община Трявна продължава да води разговори с ангажираните институции в търсене на подходящи варианти за осигуряване безопасността на движение на всички участници в района на кръстовището с ул. „Васил Левски“ и ул. „Стара планина“ в Трявна.