ПОЕТАПНОТО МИЕНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ТРЯВНА ПРОДЪЛЖАВА

октомври 3, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ПАРАЛЕЛНО С ПОЧИСТВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

Плановото миене на улици и тротоарни зони на територията на Община Трявна продължава. От страна на общинското ръководство е направена необходимата предварителна организация и е създаден график на работа на служителите към отдел „Чистота“, които и към момента извършват почистване на пътната мрежа в градската среда.

През последните дни изцяло е почистен района на ул. „Александър Стамболийски“ в града. В момента се довършва и района на ул. „Украйна“.

Паралелно с почистващите дейности продължава и регулярното почистване на уличната мрежа в малките населени места в Община Трявна, както и поддържането на зелените площи в парковите пространства.

Тъй като миенето на улици и пешеходни зони се извършва през деня, същото може да създаде затруднение в трафика. Умоляваме водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с извършваните почистващи дейности.

Благодарим за проявеното разбиране!