ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА БЕ ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

март 8, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

На 06 март 2024 г. в Пловдив се проведе Общо събрание на Националната асоциация на председателите на Общинските съвети у нас. Тази година организацията чества 20 години от своето създаване и към днешна дата в нея членуват общо 204 председатели от цялата страна.

Срещата събра общо 130 делегати от цялата страна, които гласуваха и приеха втората кандидатура на досегашния председател на НАПОС-РБ г-н Венцислав Спирдонов. Избрани бяха нови ръководни органи на НАПОС-РБ-Управителен съвет от 25 души и Контролен съвет от 7 членове. Заместник-председатели са г-н Атанас Телчаров от Община Садово и г-н Сейфи Мехмедали от Община Джебел.

По време на гласуването за член на Управителния съвет на НАПОС-РБ бе избрана и г-жа Златка Донева-Цанева – председател на ОбС Трявна.

Преизбраният председател на НАПОС-РБ г-н Венцислав Спирдонов представи отчетен доклад на националната асоциация и нейното развитие през последните 4 години. Той направи и цялостен анализ на организацията за 2023 г. и за осъществените инициативи.

Общото събрание прие бюджета и програмата с набелязани мерки през 2024 г., които са свързани както със законодателството, касаещо местното самоуправление, така с повишаване на административния капацитет.

Сред официалните гости, които присъстваха по време на събитието, бяха кметът на Община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България г-н Даниел Панов и директорът на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева.