ПРЕДСТОИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В РАЙОНА НА ПЕЩЕРА „ЗМЕЕВА ДУПКА“

август 16, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, С КОЕТО ОБЩИНА ТРЯВНА СМЯТА ДА КАНДИДАТСТВА, Е СВЪРЗАНО С ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В РАЙОНА НА ПЕЩЕРА „ЗМЕЕВА ДУПКА“ 

Във връзка с приемa на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Община Трявна отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на разработвано проектно предложение „Изграждане на туристическа инфраструктура в района на пещера ,,Змеева дупка“.

Събитието ще се проведе на 23 август 2023 год. /сряда/ от 11.00 ч. в Многофункционална зала „Дръзновение“ в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна и в нея могат да участват всички заинтересовани лица от местната общественост.

Документация по проектното предложение „Изграждане на туристическа инфраструктура в района на пещера „Змеева дупка“, с което Община Трявна смята да кандидатства, може да се разгледа в Общинска администрация Трявна.

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се отправят на място по време на общественото обсъждане, както и да се депозират в Деловодството на общинска администрация.

Приемат се и такива, изпратени на официалния имейл адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg,  не по-късно от 25 август 2023 год.

Благодарим! Очакваме Ви!