ПРЕДСТОИ ЗИМЕН СЕЗОН 2023/2024

октомври 11, 2023
Автор: Веселин Михов

image

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТРЯВНА УВЕДОМЯВА !!!

Във връзка с настъпване на зимния сезон и вероятността от валежи от сняг и усложнена пътна обстановка, ръководството на община Трявна напомня задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти съгласно разпоредбите на:

1.Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, приета на заседание на Общински съвет – Трявна на 12.09.2019 г.

 Чл.7(1) За опазването и поддържането на хигиената и естетическия вид на населените места и на околната среда, собствениците и ползвателите на жилищни сгради, търговски обекти и административни сгради, са длъжни:

т.1.да почистват прилежащите около тях площи от отпадъци, сняг, наноси, изсъхнали треви и друга растителност, както и да осигуряват безопасното и безпрепятствено преминаване край сградите;

т.3.да отстраняват ледените висулки по стрехите на сградите.

Чл. 26 (1) Забранява се паркирането на ППС в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени за пешеходци и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места, както и паркирането на МПС пред противопожарните хидранти, пред и около съдовете за смет и на места възпрепятстващи почистването на улиците от сняг.

Улиците където има паркирани лични и служебни МПС възпрепятстващи  дейността на снегопочистващата техника, няма да бъдат почиствани.

2.Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна, приета на заседание на общински съвет – Трявна, приета на 10.07.2019 г.

 Чл.12 Физическите и юридически лица са длъжни:

т.16 да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват.

Ръководството на Община Трявна препоръчва на гражданите да ограничават пътуването и ползването на лични МПС при обилни снеговалежи и влошена пътна обстановка в общината.

Изразяваме увереност, че гражданите, фирмите и организациите на територията на Община Трявна ще предприемат съответните мерки и ще изпълняват задълженията си съгласно разпоредбите на Общински съвет – Трявна.