ПРЕДСТОЯЩА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ТРЯВНА“

юли 3, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Трявна отправя покана към всички заинтересовани лица по повод предстояща информационна среща, която ще се проведе на 09 юли 2024 г. /вторник/ от 10:30 ч. в Заседателна зала № 403 в сградата на общинска администрация Трявна.

Информационната среща е във връзка с предоставяните социални услуги на територията на община Трявна по проект № BG05SFPR002-2.002-0060-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“.

Събитието е свързано със задълженията на общината по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги /ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ/.