ПРОДЪЛЖАВА ПОДПОМАГАНЕТО С ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА

октомври 17, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В МОМЕНТА ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 30 ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА 

Община Трявна продължава подпомагането на нуждаещи се и уязвими лица, живеещи в населените места от нейната територия. Ежедневното осигуряване на социалната услуга „Топъл обяд“ и предоставянето на храна за потребителите е в изпълнение на подписан Проект „Топъл обяд в Община Трявна“ между местната власт и Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Капацитетът в момента е запълнен и подкрепа по проекта получават общо 30 потребители на социалната услуга, информира директорът на Социалните услуги в общността г-жа Тотка Димитрова – Координатор на Проекта.

„Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.“, допълва още директорът на социалните услуги в Община Трявна.

Потребителите в неравностойно социално положение получават приготвена храна за обяд, включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, с което се покриват и основните цели на Проекта:

 • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
 • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
 • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
 • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

Припомняме, че потребители по Проекта могат да бъдат лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

 • – Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 • – Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 • – Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  – Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 • – Скитащи и бездомни лица;
 • – Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Междувременно продължава и набирането на заявления за желаещи лица, които се включват в списък на чакащите.

„При отпадане на потребители на услугата, мястото им се заема от лица, включени в изготвения списък на чакащите. С цел избягване разхищението на храна, в случай, че топъл обяд не бъде получен от някой от потребителите, същият се предоставя на лице от списъка на чакащите, съгласно приета процедура“, подчертават от Екипа за управление на Проекта.

Дейностите по Проект „Топъл обяд в Община Трявна“ продължават до 30.09.2025 година.