СЕДЕМ ВОДОИЗТОЧНИКА В ОБЩИНА ТРЯВНА СА С ОТКЛОНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛИТЕ И НЕ СА ГОДНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ

май 16, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ОБЩИНА ТРЯВНА ВЕЧЕ Е ПРЕДПРИЕЛА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА В УСТАНОВЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ С ОТКЛОНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ РЗИ ГАБРОВО 

Във връзка с извършен мониторинг на качеството на водата от РЗИ Габрово на местни водоизточници в община Трявна, информираме всички граждани, че са констатирани отклонения в показателите на седем от тях и към момента водата не е годна за питейно-битови нужди.

Отклонения в качеството са дали пробите от следните местни водоизточници:

  • „Белчо Белчев“
  • „Чучура“
  • „Козела“
  • „Тепавици“
  • „Божковска поляна“
  • „До стадиона“
  • „До бензиностанция М-1“

Иззетите проби не съответстват по показатели „колиформи“, „коли титър“ и „микробно число“, посочват от РЗИ Габрово.

Община Трявна вече е предприела всички необходими действия за подобряване качеството на водата на посочените местни водоизточници и привеждането им в съответствие с необходимите норми за питейно-битови нужди.

Извършено е почистване и дезинфекциране с поставяне на информационни табели – „Водата не е годна за пиене“, като в най-кратки срокове ще бъдат извършени същите действия и на местния водоизточник до стадиона.