ЩО Е ТО МЕДИЙНА ОСВЕДОМЕНОСТ НАУЧИХА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ МЛАДЕЖИ НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА

юли 12, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПРИВЕТСТВА МЛАДЕЖИ ОТ ОСЕМ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ КАТО ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ИМ ПО ПРОЕКТ „МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЩИТ СРЕЩУ ИНФОПАНДЕМИЯТА И КЪМ ПРИСТРАСТЯВАНЕТО С АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ“ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ 

56 младежи от осем европейски държави, сред които България, Гърция, Турция, Румъния, Хърватска, Италия, Испания и Латвия, посетиха Община Трявна като част от дейностите си по проект „Медийната грамотност като щит срещу инфопандемията и към пристрастяването с алкохол и наркотици“ по програма „Еразъм +“. Гостите бяха любезно посрещнати от кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, която изрази своята радост, че възрожденска Трявна отново е притегателен център за млади хора и пожела успех в бъдещото им професионално развитие.

Темата за медийната осведоменост и спецификите на журналистиката бе представена подробно пред младежите от Пиар специалиста на Община Трявна г-жа Юлияна Цанева и управителя и главен редактор на вестник „Тревненска седмица“ г-жа Марина Гашпарова.

„В края на месец април тази година имахме възможността да бъдем част от консорциума в одобрен проект по програма „Еразъм +“ в Ключова дейност 1, Сектор „Младеж“ с наименование „Медийната грамотност като щит срещу инфопандемията и към пристрастяването с алкохол и наркотици“ с бенефициент сдружение „Младежки Сенат България“ и да посетим Община Трявна, а след това да организираме и втора работна среща, в края на месец юни, с 30 ученици от СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна. Радвам се, че младежите се запознаха отблизо с реални примери, които експертите представиха и научиха повече за това какво е то медийна осведоменост и качествена журналистика. Благодаря за съдействието и гостоприемството както на кмета и Пиара на Община Трявна, така и на управителя на в. „Тревненска седмица.“, сподели след проведените работни срещи г-н Мартин Недев, който е председател на Сдружение „Младежки Сенат България“.

Пиарът на Община Трявна и управителят на вестник „Тревненска седмица“ споделиха по време на двете визити примери от своята професионална реализация и натрупан опит през годините в сферата на журналистиката. Дамите детайлно запознаха младите хора със спецификите на качествените медии, разликите им с фалшивите новини и възможните начини за борба с тях.

Паралелно с предоставената информация, председателят на Сдружение „Младежки Сенат България“ запозна отблизо младите хора и с кампанията „Не на насилието“, тормоза в кибер пространството и рисковете, които крие Интернет мрежата, последиците от употребата на алкохол и цигари и уязвимостта на подрастващото поколение към тях.

„Радвам се, че имах възможност да бъда част от тези две срещи с млади и амбициозни хора, на които, надявам се, успях да предам част от своите знания в сферата на журналистиката и да ги насоча как най-правилно и лесно да различават „истинските“ от „фалшивите, жълтите“ новини. С г-жа Гашпарова, с която сме работили заедно преди години, дадохме доста примери за това как се пише една новина, каква е разликата между дейността на един Пиар и един журналист, защо е важно двете направления успешно да сътрудничат помежду си и какво е за нас професията „Журналист“. Благодаря на г-н Недев за поканата и се надявам наистина да сме били вдъхновяващ пример за младежите. Пожелавам на всички тях здраве и успех в сферата, която са избрали за свое бъдещо развитие.“, коментира своето участие Пиар специалиста на Община Трявна г-жа Юлияна Цанева.

По време на работните срещи с чуждестранните младежи по програма „Еразъм +“ и учениците от СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна бе засегната още и темата за настъпилата инфопандемия като последица от „Covid-19“ и как подрастващите да се справят със съпътстващата апатия. Под формата на отворен диалог се обсъдиха проблемите във всяка една от партньорските държави, както и възможните решения за справяне с тях. Ползотворната среща завърши с редица примери и идеи за развитие на дигиталната идентичност на младите хора при работа в уеб пространството.