СЛЕД ПИСМО НА ОБЩИНА ТРЯВНА: АПИ РЕМОНТИРА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПЪТ ОТ ПЛАЧКОВЦИ ДО СЕЛО КРЪСТЕЦ

април 18, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ В ПЕРИОДА АПРИЛ – МАЙ 2023 Г. УВЕРЯВАТ ОТ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО 

След като в края на месец март Община Трявна подаде официално уведомление до Областно пътно управление – Габрово, с което отново алармира държавната агенция за компрометираното състояние на републиканския път III-609, преминаващ през урбанизираната територия на Трявна и Плачковци, днес стана ясно, че същото ще бъде ремонтирано и състоянието на пътната мрежа ще бъде подобрено в участъка от село Кръстец до края на Плачковци.

„На основание одобрено Допълнително задание за извършване на ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации с цел намаляване на предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия и подобряване на технико-експлоатационното състояние на път III-609 „Граница Стара Загора – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада“, от км 27+100 до км 54+505, в периода м. април – м. май 2023 год. , ще бъдат извършени дейности по предпазване от разрушаване и осигуряване правилната експлоатация на пътя, чрез изпълнение на машинно полагане на плътна асфалтова смес.“ подчертава директорът на ОПУ – Габрово в официалния си отговор до кмета на Община Трявна.

Освен предвидените дейности, за осигуряване безопасността на движение на всички водачи и намаляване на риска от ПТП в участъка, ще бъде извършено и допълнително изсичане на храсти и дървесна растителност, което ще подобри значително видимостта при шофиране.

Припомняме, че републиканският път от урбанизираната територия на Плачковци до село Кръстец не е ремонтиран с години, а пътната настилка е осеяна с множество пукнатини, кръпки и образували се дупки с времето. Подобна е и ситуацията в участъка от урбанизираната територията на Трявна до границата с Община Дряново, за който местната власт също нееднократно е алармирала за извършване на спешен ремонт.